Algemeen -

Afrikaners – OPLOSSING en nie die probleem nie

Verstaan my reg – ek is ten gunste van 'n openhartige debat oor kwessies wat almal kwaad maak, kwessies soos apartheid, rassisme, onregverdigheid en dubbelstandaarde. Met openhartige debat bedoel ek regverdige, openbare, opregte en eerlike gesprekvoering; nie 'n eensydige kaping van lugtyd om een boodskap na buite uit te stuur waardeur ek in die proses boonop as die skuldige afgemaak word nie.

Talle mense is boos ná Tumi se misbruikmaking van haar platform en haar mag vir persoonlike agendas. Nou word diegene wat boos is afgemaak as rassiste wat nie oor die dinge wil praat nie. Ons wil praat; gee ons die lugtyd dan praat ons. Moenie dit met Rian van Heerden se komiese ondertone probeer ontlont nie; dit maak mense net nog vieser. En dan sal Rian my nog op Twitter antwoord: “Ek is nie hier om jou te entertain nie man.” Hy wil net mense wat soos hy dink en soos hy is “entertain” en net daar raak die debat van “openbare gesprekvoering” verlore.

Ek het ook besef mense verstaan nie Tumi se “fietsie-teorie” nie. Ek gaan dit hier in drie hoofpunte uiteensit. Eers gaan ek 'n vrye vertaling van haar direkte woorde hier plaas:

Apartheid was oor die onderdrukking van swart mense en ná apartheid is ons ná 1994 vertel dat ons almal een is, pleks van om te sê: Julle het mense op grond van hul velkleur afgebreek. Voor jy hulle kan opbou, sê jy nou hulle moet met almal deel en moet met almal vriende wees. Dit is soos 'n kind wie se fiets met geweld van hom afgeneem is en dan sê jy vir die boelie: “Nee, nee, nee – deel die fiets met almal, moenie so wees nie. Die kind wie se fiets afgeneem is, voel vergelding het nie plaasgevind het nie, want die boelie is nie gestraf nie. Boonop word die boelie vergoed want hy kan steeds die fiets deel hoewel hy dit van my afgeneem het en dit die afgelope ruk kon geniet.”

(Die dele in vetdruk is my beklemtoning.)

Afrikaners, Afrikaanssprekendes, die Solidariteit-ledegemeenskap en enige iemand anders wat met soortgelyke waardes kan identifiseer, word op 'n daaglikse grondslag met die volgende ideologiese werklikhede gekonfronteer: “Give back the land”; “White supremacy”; “The land was stolen”; “Kill whites”; “Kill the boer”; “Radical economic transformation”; “Afrikaans must fall”; “Whites must fall”; “Rhodes must fall’” en“F**k white people”.

In Suid-Afrika is die retoriek van so 'n aard dat wit mense, en veral Afrikaners, as probleme beskou word. Hierdie retoriek word weerspieël deur uitsprake wat van Zuma tot Malema aangehoor word. Dit wat Tumi verwoord het, pas ook in by drie duidelike tendense wat ons die afgelope twee jaar baie prominent in Suid-Afrika waarneem:

 

Die fiets is met geweld van hom afgeneem

Tumi se eerste teorie wat sy met die fietsie-analogie wil oordra, stem ooreen met die standpunt van die EFF en die BLF wat onder hutsmerke soos #landordeath en #givebackourland te werk gaan.

Suid-Afrikaners, en veral wit mense, word daagliks gedreig met grondonteiening, grondhervorming, diefstal van grond en hulle word summier as diewe en kolonialiste afgemaak. Ek gaan nie hier verduidelik hoekom al hierdie dinge verkeerd is nie; ek wil bloot Tumi se teorie uiteensit.

 

Die boelie is nie gestraf nie

Uit dieselfde geledere hoor ons onder die hutsmerke #whitesmustfall, #fuckwhitepeople en #Afrikaansmustfall dat ons nie hier hoort nie en dat ons nog nie na behore gestraf is nie. Dit word veral op studentevlak wyd en syd verkondig tot so 'n mate dat die ander stem baie stil geraak het. Daar vind weereens geen openbare debat daaromtrent plaas om almal se stemme te hoor nie. Wit mense word vervreem en as tweedeklasburgers afgemaak. Boelies wat ongestraf bly, hoort nie in ons midde nie.

 

Die boelie is vergoed

Hierdie stelling klink ook op uit dieselfde geledere onder die hutsmerke #whitesupremacy en #whitemonopolycapital met laasgenoemde wat nogal deur Bell Pottinger aangehits en wyd gekritiseer is. In dié trant maak Tumi dit duidelik dat dit steeds te goed met wit mense gaan en dat dit nie so hoort nie.

Ek is kwaad want ek is nie 'n tweedeklas burger en ‘n probleem nie; ek is ’n oplossing en 'n burger soos enige ander mens ongeag die persoon se kleur. Die probleem is dat sodra ek dit sê of dit wil aanspreek, word ek dadelik as 'n rassis uitgekryt. Wanneer daar opregte woede is oor die uitlatings word dit misken en afgemaak as ekstremisties en daar word aangevoer dat hierdie deel van die bevolking nie die reg het om kwaad te wees nie. Ek verwag van my mede-Suid-Afrikaners om ook wedersydse sensitiwiteit te toon vir kwessies wat dalk vir my sensitief mag wees.

So gaan ons nie in Suid-Afrika vorentoe beweeg nie. Ons stem saam dat ons moet praat. Afrikaners is deel van die oplossing en is nie die probleem nie. Ons probeer om die land te laat werk; ons is in die land en van die land.

Daarom sal ons more 'n skrywe aan Jacaranda oorhandig waarin ons duidelike punte waaroor ons ongelukkig is, uiteensit en ons sal dan ook 'n openbare gesprek daaroor aanvra.

 

 

  •  
  •  
  •  
Deur juran


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close