How to be more productive

Unfortunately, we have only 24 hours available in one day. Sometimes it looks like some people have twice as much time because they succeed in doing so much more in one day. There is no better way of achieving your personal objectives than finding ways to manage your time more effectively. The trick, however, is…

Hoe om meer produktief te wees

Ongelukkig is daar net 24 uur tot ons beskikking in een dag. Dit wil vir my partykeer voorkom of sommige mense dubbeld soveel tyd het as ander omdat hulle soveel meer in een dag gedoen kry. Daar is egter geen beter manier om jou persoonlike doelwitte te behaal as om maniere te vind om jou…

Kusspanne nie opgewasse teen Nieu-Seelandse opposisie

Kusspanne nie opgewasse teen Nieu-Seelandse opposisie

Een uit drie. Dit is wat die telbord tussen Suid-Afrikaanse en Nieu-Seelandse spanne na die afgelope naweek se Super Rugby-kwarteindrondes effektiewelik wys.   Die Leeus het daarin geslaag om die konings van uitkloprugby en seker die suksesvolste span in die geskiedenis van die reeks, die Crusaders, goed te klop. Die absolute euforie van die span…

Job interviews: Five questions bound to be raised at any interview

Most of us has a job interview or two under the belt. Some of us handle the stress that comes with a job interview better than others. Be that as it may, we all know that scary feeling and the cold sweat breaking out on your forehead as you walk into the room where the…

Werksonderhoude: Vyf vrae wat by elke onderhoud geld

Die meeste van ons moes al vir ’n werksonderhoud of twee gaan. Sommige van ons hanteer die spanning wat met ’n werkonderhoud gepaardgaan beter as ander. Hoe dit ook al sy, ons almal ken daardie angswekkende gevoel en die koue sweet wat op jou voorkop uitslaan as jy in die vertrek instap waar die onderhoud…

Working and studying simultaneously: Why more and more people are following this route

The recent student protest action against the proposed increase in university fees immediately reminded me of several friends and acquaintances who, due to the cost of university education, had no other option but to work while studying. Research done by NUS Services in the United Kingdom shows that more and more people work and study…

Werk en studeer gelyktydig: Hoekom meer mense hierdie roete volg

Die onlangse betogingsaksies deur studente teen die voorgestelde verhoging van universiteitsgelde het my summier ook laat terugdink aan verskeie vriende en kennisse wat vanweë die hoë koste van universiteitstudies noodgedwonge moes werk terwyl hulle studeer het. Navorsing deur NUS Services in die Verenigde Koninkryk toon dat al hoe meer mense gelyktydig werk en studeer om…

Seven tips to boost your job hunt

Finding a job in the current economic climate is not necessarily as easy as one would imagine. Below follow seven tips that may just help you to land that dream job: Make sure your message resonates Do remember that your target audience, in other words prospective employers, will ask themselves if you could add value….

Top

Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close