Algemeen -

Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, haal eers die balk uit julle eie oog …

Deur Bianca Smit

Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling (DMO) is getaak met die verantwoordelikheid om na ons land se mees weerlose mense om te sien. Wanneer 'n mens die DMO se webtuiste besoek pronk die volgende daar vir die wêreld om te aanskou:

Ons verseker die verskaffing van maatskaplike beskerming en maatskaplike welsynsdienste aan alle mense wat in ons land woon.

Dit skets 'n pragtige prentjie. Dit veronderstel ons bly in 'n land waar maatskaplike beskerming plaasvind, waar ons departement regtig na die mees weerlose mense omsien, en waar ons departement opdaag en teenwoordig is.

Die realiteit is egter ver verwyderd van die mooi prentjie wat hier vir ons geskets word. Die realiteit is dat die departement dink dat hofbywoning opsioneel is. Die realiteit is dat daar gedruk word vir hereniging wat nie altyd in die kind se beste belang is nie. Die realiteit is dat kinders oor en oor dieselfde trauma ervaar met herevaluering omdat die DMO steeds voel dat die professionele persoon nie onpartydig genoeg optree nie. Die realiteit is dat die DMO eerder 'n kind in 'n kinderhuis sal plaas en uit 'n liefdevolle pleeghuis sal verwyder om die kind met sy of haar skisofreniese ma te herenig waar die kind vantevore ernstige verwaarlosing ervaar het. Die realiteit is dat daar gedruk word vir hereniging waar 'n kind na slegs 30 minute in sy biologiese ma se teenwoordigheid heeltemal buite karakter en aggressief optree. Die realiteit is dat maatskaplike werkers in privaat praktyk deur skole betaal moet word om by die hof te gaan sit om die DMO te verplig om net basiese dienste vir kinders in die streek te lewer. Dít is die ware prentjie wat ons sien. Dít is die ware situasies wat ons maatskaplike werkers daagliks in die veld ervaar.

Onlangs is ek in die media deur drukgroepe gekonfronteer wat daarop uit is om niewinsgewende organisasies te diskrediteer en hulle reputasie op 'n brandstapel te offer tot nadeel van duisende gesinne en kinders. Die einste drukgroepe wie se stemme só baie gewig dra dat die departement dit vir soetkoek so op 'n Sondagoggend opeet. Wanneer het dit aanvaarbaar geraak dat professionele mense soos maatskaplike werkers, terapeute en sielkundiges se etiese kode bevraagteken word oor 'n paar individue wat hulle eie agenda dryf?

Ek sien daagliks hoe maatskaplike werkers uitbrand, hulleself breek, hulle eie gesinne afskeep en dit alles net om werklik vir die mees weerlose mense in te tree en op te staan, want die departement staan terug met gevoude arms. Ek sien daagliks hoe maatskaplike werkers huil oor hulle onbaatsugtige toewyding aan hierdie beroep. 'n Maatskaplike werker is die lig in iemand se donker, so waarom sal ons eie departement, wat getaak is om hierdie las te verlig, die omgewing vir hierdie weerloses donkerder maak?

Die DMO sit al jare lank druk daarop om dienste te sentraliseer, veral statutêre dienste, maar die realiteit is dat die DMO nie eers by hulle bestaande verantwoordelikhede uitkom nie. Ons kan onmoontlik dan nog niewinsgewende organisasies se dienste ook na hulle toe skuif. Besef hulle nie die maatskaplike krisis waarin die land sal verval as sentralisering van dienste wel plaasvind nie?

Die tyd vir die DMO het aangebreek om eers die balk uit hulle eie oog te verwyder voordat hulle elke klein splinter in 'n ander se oog wil uitwys. Dalk moet die DMO daarop begin fokus om dienste te lewer en in die beste belang van ons land se weerlose mense op te tree eerder as om 'n politieke agenda te dryf en hulself in die media as 'n barmhartige samaritaan voor te doen. Wat van die niewinsgewende organisasies wat maande lank wag vir subsidies? Wat van die maatskaplike werker wat nie sy of haar salaris kry nie, want die subsidies word laat of glad nie uitbetaal nie? Wat van die maatskaplike werker wat honderde meer gevalle moet hanteer omdat die DMO nie daarby uitkom nie? Wat van die skool wat die beheerliggaam se fondse moet gebruik om 'n hofbevel te kry sodat die DMO basiese dienste lewer? Wat van betyds wees vir hofbywoning sodat professionele mense nie ure om hoef te wag nie? Wat van opdaag vir besoeke wat onder toesig moet plaasvind?

 

Dit is nou tyd vir die DMO om eers voor hulle eie deur te vee en om op te hou om ander mense se huise namens hulle te bemors.

  •  
  •  
  •  
Deur Algemene Skrywer


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close