Tugtiging is al so oud soos die berge en elke ouer het natuurlik sy eie siening wat betref sy/haar kinders se opvoeding. Sommige ouers glo glad nie daaraan om kinders deur lyfstraf 'n les te leer nie en ander voel weer dit is 'n belangrike deel van die kind se opvoeding om hulle op die regte manier vir die regte redes te tugtig.

 

Benewens die feit dat sommige ouers glo in tugtiging en ander nie, het kinders nie net by die huis 'n ‘woordjie’ nodig as hulle reëls oortree nie. Hulle gaan intussen skool toe, waar dit die onderwysers se plig is om orde te handhaaf. Eerstens wil ek noem dat ek vas glo dat dit is nie die onderwyser/es se werk is om kinders manier te leer nie, dit is die ouers se werk. Maar, soos wat kinders is, moet hulle soms steeds aangespreek word.

 

Lyfstraf was vir jare deel van die onderwysstelsel en dit het gewerk, maar daar was groot teenkanting daaroor van besorgde ouers. Wat het dit ons in die sak gejaag? Ek dink dit het veroorsaak dat skoolkinders baie meer parmantig en disrespekvol optree teenoor almal, onderwysers en hul medeleerlinge.

 

Nou wat nou? 'n Onderwyser kan nie orde handhaaf nie, omdat die kinders geen respek het nie en weet dat daar nie orde op hulle afgedwing kan word nie. Die ander kant van die saak is dat daar ook nie die nodige beskerming is as daar nie orde en gehoorsaamheid toegepas word nie. Dit is 'n tweesnydende swaard, dit beskerm die leerlinge en dit help die onderwysers. 'n Goeie voorbeeld van wanorde in 'n klas wat katastrofiese gevolge het, is die video wat hierdie week in die media bekend gemaak is.

 

Klik hier om die video te sien.

 

'n Skoonmaker het 'n kind aangerand met 'n besemstok in die klaskamer, terwyl daar totale chaos was. Hierdie voorval sou tien teen een voorkom kon word as daar as 'n reël orde in die klaskamer was. Ek sê absoluut glad nie dat enige kind sulke tipe behandeling verdien nie, in teen deel dis wreedaardig, maar daar moes iets gebeur het wat die man gedryf het tot sy aksies.

 

Kinders sal altyd streke hê, daarom moet 'n ouer of onderwyser op 'n manier gesag kan afdwing, dit hoef nooit lelik te wees nie (want gesag klink na 'n vreeslike woord), maar dit moet orde kan skep vir die beskerming van die kinders en vir 'n draaglike werksomgewing vir die onderwysers.

  •  
  •  
  •  
Deur cilleste


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close