Een van die voordele wat daaraan verbonde is om ongeveer ’n derde van jou volwasse lewe by die werk te spandeer, is dat jy nuwe mense ontmoet en die geleentheid het om deel te wees van ’n span waarin almal hegter saamgesmee word terwyl hulle struikelblokke en uitdagings saam die hoof bied. Talle goeie vriendskappe ontwikkel uit werksverhoudinge. Op sigself is dit nie ’n slegte ding nie, tensy jy jou skielik in ’n gesagsposisie oor jou vriende bevind. Hoe hanteer ’n mens so ’n situasie?

As ’n mens ’n span lei, moet jy bewus wees van hoe jy teenoor jou werknemers optree. Hoe hard jy ook al probeer, die reëls van vriendskap geld nie altyd wanneer mense bestuur moet word nie. ’n Balans moet gehandhaaf word tussen professionalisme en vriendskap.

Nuut aangestelde bestuurders bevind hulself in ’n uiters moeilike en ongemaklike situasie as hulle hul vriende moet bestuur. Soms word besluit dat dit makliker is om afstand tussen jou en jou vriende te skep deur enige persoonlike kontak by die werk te vermy, wat beteken ’n mens kan nie meer saam vir middagete uitgaan nie; kontak is slegs professioneel en kommunikasie geskied net by vergaderings of deur amptelike korrespondensie. So ’n benadering kan die einde van jou vriendskap beteken. Die ander uiterste is as jy sou besluit om die vriendskapsverhouding voort te sit asof niks tussen jou en die vriend verander het nie. Die moontlikheid bestaan dan dat dit bestuursverwydering tussen jou en die res van die span kan teweegbring en dat daar geen respek vir jou as bestuurder is nie. Vriende mag onder die indruk verkeer dat ’n vriend nie ’n vriend in die pad sal steek nie en dit mag hulle net in die versoeking lei om kans te vat en laks te wees wanneer dit by produktiwiteit kom. Nie een van die twee uiterstes hoef egter gevolg te word nie.

Daarom is dit belangrik dat jy ’n goue middeweg tussen die twee sal vind; ’n balans wat jou vriendskap sal koester terwyl jy aan die stuur staan om produktiwiteit en spanwerk te verbeter. Jy moet altyd eerlik, konsekwent en openlik met jou span wees. Ten einde weersin van jou span te vermy, is dit baie belangrik dat jy nie enige indruk van voortrekkery skep nie. Volgens Sarah Hansen, ’n Teamgantt-navorser, moet jy seker maak jou hele span weet dat jy die mees verdienstelike werknemer, en nie die een wat al ’n pad met jou geloop het nie, sal beloon.

Dit is deel van jou plig as bestuurder om jou werknemers te evalueer en hoewel sodanige interaksie nie altyd welkom is tussen vriende nie, is dit iets wat gedoen moet word om ontwikkeling te verseker. In so ’n situasie kan jy jou vriende/kollegas gemakliker laat voel deur te beklemtoon hoe belangrik hul ontwikkeling vir jou is en dat jy net die beste vir hulle wil hê.

Daar gaan ongelukkig kere kom wat jy nie met jou vriend/werknemer saamstem nie. In konfliksituasies is dit dan belangrik om nie emosioneel betrokke te raak nie. Onthou om altyd eerlik te wees. Eerlikheid en vertroue vorm die hoeksteen van enige vriendskap en werkgewer-werknemer-verhouding.

Bestuurders moet in hul interaksie met hul werknemers oop kommunikasie aan die dag lê. Maak dit dus van meet af aan duidelik aan jou vriende dat wanneer dit kom by die neem van moeilike bes, vriendskap tersyde gestel gaan word.

 

  •  
  •  
  •  
Deur Wilmarie Brits


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close