Algemeen, Kultuur -

Hoekom is daar so baie korrupsie in ons land?

Entertoets_Integriteit1-595x200Korrupsie trek ons af, maak ons moedeloos en gedemotiveerd! Dit laat 'n gevoel van ontnugtering, teleurstelling en soms woede. Myns insiens, is integriteit dit wat ontbreek wanneer korrupsie plaasvind. Integriteit is 'n persoonlike keuse om die regte morele en etiese besluite te neem en daarvolgens op te tree. Dit is 'n innerlike kompas wat ons gedrag en besluite rig.

Leuens, diefstal, omkopery en dies meer is tekens van die afwesigheid van integriteit en goeie oordeel. Daar is 'n optimale tyd in 'n mens se lewe waar integriteit aangeleer en ontwikkel word. Die proses geskied oor tyd en behels die integrasie van emosie, intellek en behoeftes. Impulsiewe, ondeurdagte gevoelens en behoeftes kan dikwels tot gedrag lei wat nie spreek van integriteit nie. Die kern van integriteit gaan eintlik daaroor dat 'n mens impulse en behoeftes kan hanteer deur daaroor te dink, te analiseer en vanuit bepaalde norme en waardes daaroor te kan besluit. 'n Mens moet 'n sin van reg en verkeerd ontwikkel wat gebaseer is op respek en omgee vir ander, vir jouself en die omgewing. So ontwikkel 'n gebalanseerde en volwasse mens wat versoekings kan weerstaan en struikelblokke kan oorkom sonder om waardes en beginsels oor boort te gooi.

Die probleem in ons land gaan vir my daaroor dat daar met basiese opvoeding iets skort. Die besef van wat reg of verkeerd is, word dalk nie meer vir baie kinders aangeleer nie. Reg en verkeerd is egter ook relatief – dit verskil van kultuur tot kultuur en tussen verskillende godsdiens bewegings. Vir sommiges is 'n bedrag geld in ruil vir 'n gunsie nie noodwendig omkopery nie. Daar kan 'n fyn verskil in ontleding wees van die betekenis en omvang van korrupsie.

Dit gebeur ook dat korrupte gedrag tot 'n mate aansteeklik is – dit word 'n norm, 'n manier van doen en 'n aanvaarbare wyse om besigheid te doen of dinge gereël te kry. Hoe meer dit aanvaar word, hoe groter gaan die probleem uitkring. Ongelukkig gebeur dit dikwels dat korrupsie lonend is en dat die korruptes geen verantwoordelikheid hoef te aanvaar of daarvoor te boet nie.
In 'n land soos ons s’n, waar 'n mengelmoes van kulture en gelowe saam moet bestaan, help dit nie om een godsdiensoortuiging se voorskrifte op almal te probeer afdwing nie. Dit gaan eenvoudig nie werk nie. Al wat moontlik kan werk, is dat etiese oordeel, integriteit en gedrag wat gebaseer is op wat reg is, van die hoogste geledere in ons regeringstrukture as voorbeeld getoon en afgedwing word en dat korrupte gedrag ten sterkste veroordeel en aangespreek moet word op alle vlakke. Die regering moet 'n pilaar van integriteit wees.

Daar moet 'n “integriteit infrastruktuur” bestaan, waar korrupsie voorkom, ondersoek en vervolg word. In Suid-Afrika is dit oneffektief omdat korrupsie toenemend voorkom en nie onder beheer gebring kan word nie. Eintlik is voorkoming van korrupsie die heel belangrikste. Wat van verpligte opleiding?

Daar is baie oor die onderwerp in Europa en Amerika geskryf. Die probleem is dat die politieke en persoonlike WIL moet bestaan om eties en met integriteit op te tree en om korrupsie uit te roei.
Hoe kan ons integriteit in Suid Afrika bevorder?Psychology-Symbol-VECTOR

 

  •  
  •  
  •  
  •  
Nicolien Welthagen Deur Nicolien Welthagen


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close