Godsdiens -

Jesus se soldaatjies

Wie sal ooit Maandagoggende se saalopening en die sing van “Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie…” of die kringetjie maak voor 'n rugbywedstryd en die gebed: “Here, gee dat daar geen ernstige beserings sal wees nie en dat die beste span sal wen” vergeet? Wie sal die trotse sing van die skoollied uit volle bors “Om 'n sieraad vir God en die wêreld te wees” vergeet?

Ek bevind my as deel van Solidariteit se span in die Johannesburgse hooggeregshof, midde-in die hofsaak tussen die Organisasie vir Godsdienste-onderrig en Demokrasie (OGOD) en die ses skole wat deur dié organisasie hof toe gesleep is omdat hulle Christelike praktyke by die skool beoefen. En een vers, Mattheus 18:6, kom by my op:

“Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, van My afvallig maak, vir hom is dit beter as hy met 'n groot meulsteun aan sy nek in die diep see verdrink.”

 

Ek het self drie kinders wat ek as kinders van God grootmaak. Dit maak my hart bly as hulle huis toe kom en 'n nuwe Bybelversie of 'n Christelike liedjie geleer het, en bowenal dat hulle God die Vader, die Seun en die Heilige Gees leer ken.

Solidariteit, tesame met verskeie ander organisasies, tree as vriende van die hof in die saak op om die ses skole te ondersteun. Dit is jammer om te dink dat 'n mens in 'n hof moet gaan baklei oor iets wat 97% Suid-Afrikaners glo reg is. So tussen die betoë en argumente deur bid ek ook. In my gebed vra ek hoekom ons nou nog moet veg vir ons reg om ons kinders by skole met 'n Christelike karakter te laat opvoed, terwyl daar soveel ander belangrike dinge is waarvoor ons eerder in die howe moet veg. Dit is tog wel goed om wel te kan veg, want as die aanslae nie só die hoof gebied word nie, wat dan? Natuurlik moet ons ook bid.

Ek kan my nie ons skole sonder hierdie Christelike etos indink nie, veral omdat ek as jong man in Londen as 'n onderwyser by skole gaan werk het waar so 'n etos nie bestaan nie. Dit was een reusenagmerrie. Daar was geen morele waardes nie, geen gehoorsaamheid nie, geen respek nie, geen naasteliefde nie. Dié waardes tref 'n mens nog net aan by Britse privaat skole waar 'n Christelike grondslag geld. Ek het dit skaars drie maande by daardie skole uitgehou. Ons kinders gaan juis lekker skool omdat die skool op 'n Christelike basis gefundeer is en omdat dit die gom is wat die kinders en die gemeenskap saambind.

Die klein groepie mense wat dit wil laat verbied, wil 'n wig kom indryf in gemeenskappe waar dit moreel goed gaan, waar kinders respek het, naasteliefde betoon en beleef, sedelikheid as norm geld en waar samehorigheid en dissipline aan die dag gelê word. Dit is immers die gemeenskap wat die beheerliggaam kies en die beheerliggaam bepaal dan die skool se etos. Waarom sou mense nou daarop wil inbreuk maak? Dit gaan hier oor niks anders as 'n aanslag op die Christendom nie en dit het niks te make met gelykheid of insluiting nie. Gelykheid of insluiting is die rookskerm waaragter die groep skuil.

Ek sidder om te dink dat my kind na 'n skool moet gaan waar dit gaan soos in die skole in Londen waar ek skoolgehou het.

My kinders is Jesus se soldaatjies, uit en klaar.

  •  
  •  
  •  
Deur juran


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close