Algemeen -

Jou boek van herinneringe

In ons beroep werk ons elke dag saam met 'n verskeidenheid van mense wat verskillende karaktereienskappe het en wat 'n bydrae tot ons herinneringe maak. Jocelyn Davis verwys in haar boek The Greats on Leadership na produktiewe karaktereienskappe soos vrygewigheid, integriteit en veerkragtigheid as eienskappe wat mense konstant en standvastig in hul werk sal laat optree. David Brooks verwys weer in sy boek Road to Character na rabbi Joseph Soloveitchik se teorie oor Adam I en Adam II wat na die twee teenoorstaande nature van die menslike natuur tydens die skepping in Genesis verwys. Brooks bied 'n moderne weergawe van die teorie en verwys na Adam I as die loopbaangeoriënteerde en ambisieuse persoon. Hierdie Adam wil bou, produseer, ontwikkel en werk baie hard aan sy status en aansien en is wen-georiënteerd. Die moderne weergawe van Adam II word beskryf as die interne persoon. Hierdie persoon is saamgestel uit 'n stel morele kwaliteite met 'n sterk innerlike karakter en tref 'n stille, maar baie sterk onderskeid tussen wat reg en verkeerd is. Adam I wil die wêreld oorwin en Adam II wil sy roeping uitleef en die wêreld dien in dít wat hy doen.

Die kultuur van groter, sterker, vinniger en beter het 'n konstante geraas in die samelewing veroorsaak. Die gevolg is die werklike realiteit dat ons in 'n kultuur van sélfbeheptheid vasgevang word en die primêre fokus op sukses val. Hierdie uitkyk bied min tot geen ruimte nie vir 'n menslike, of selfs goddelike perspektief op karaktereienskappe soos simpatie, liefde en eerlike selfondersoek. Dit alles is die boublokke vir 'n goeie karakter.

Die konstantes wat deel was van die sukses in ons loopbane het binne 'n kort rukkie die dryfveer van verandering geword. Ons beleef nog nie werklik die volle omvang van die gevolge hiervan nie, maar werksverliese en die profiel van mense wat hul werk verloor, bied 'n klein aanduiding van die invloed van dié verandering in die wêreld van werk.

Die woorde van Harry Emerson “The beginning of worth-while living is thus the confrontation with ourselves” het besonder relevant geword. Baie mense het baie goed gefunksioneer as Adam I of Adam II en elkeen het 'n doel by die werk gehad wat hulle met produktiewe karaktereienskappe aangepak het. Die manier waarop die samestelling van werk verander het, het 'n groot meerderheid van ons tot stilstand gedwing op 'n plek waar ons die doel van die werk wat ons doen en die interne motivering van hoekom ons die werk doen, bevraagteken en dit laat ons wonder oor ons karakter en die doel van ons werk. Werk is tog 'n fundamentele element van ons doel op aarde.

Viktor E. Frankl skryf in sy boek Man’s Search for Meaning dat die lewe nie 'n soeke na mag of plesier moet wees nie, maar eerder 'n soeke na betekenis. Hierdie soeke na betekenis is dan ook die pad na geluk. Frankl dui aan dat betekenis moontlik gevind kan word in werk, liefde en moed. Bestaan ons lewens nie maar uit 'n kombinasie van hierdie drie konsepte nie – werk, liefde en moed?

Ongeag watter werk 'n mens doen, daar is altyd aspekte daaraan verbonde waarvoor jy nie lief is nie en dit is dan juis daarmee wat jy moet moedhou. My ervaring met werk is dat dit die een konstante in my lewe was en nog steeds is. Produktiewe karaktereienskappe en menslike of goddelike karaktereienskappe maak alles deel uit van die werkende persoon. Ongeag die benadering wat ons volg om relevant te bly in die werk wat ons doen, moet ons bly leer en op hoogte bly van die veranderinge in ons wêreld van werk. Werk aan jou boek van herinneringe sodat dit ten spyte van ongekende veranderinge steeds 'n positiewe bydrae maak tot die betekenis van jou lewe en die mense met wie jy saamwerk.

  •  
  •  
  •  
Deur Higgs


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close