Indien die jongste voorgestelde wysigings aan die Wet op Breë-basis Swart Ekonomiese Bemagtiging ingestel word, gaan wit mense met gestremdhede finaal uit alle regstellendeaksie-prosesse geskop word. Hierdie wysiging is ‘n klap in die gesig vir wit mense met gestremdhede. Wit mense met gestremdhede loop onder net soveel stereotipes, diskriminasie en sommer net ‘n alledaagse gesukkel deur as swart mense met gestremdhede. Dit is verregaande dat ras nou amper as bykomende “disability” teen wit mense met gestremdhede gevoeg word en blatant op ‘n rassistiese manier gebruik word om wittes uit te sluit. Die uitsluiting van wittes uit bemagtiging maak van Suid-Afrika se bemagtigingsproses 'n suiwer rasseproses en nie 'n bona fide teendiskriminasieproses nie.

Solidariteit het vandag in 'n voorlegging aan die minister van handel en nywerheid, Rob Davies, gevra dat wit mense met gestremdhede ingesluit word in alle vorme van bemagtiging wat ten doel het om onbillike diskriminasie aan te pak. Solidariteit wil die neiging om wit mense met gestremdhede al meer uit bemagtiging te sluit, stuit en het derhalwe aangedring dat dié groep by alle definisies in wetgewing wat bemagtiging reguleer, ingesluit moet word.

Wit mense met gestremdhede is op die oomblik wel deel van die definisie van die aangewese groep in die Wet op Gelyke Indiensneming wat regstellende aksie reguleer, maar is reeds nie meer deel van die definisie van die aangewese groep in die BBSEB-wet nie. Volgens die nuwe wysigings dra die definisie in die BBSEB-wet meer gewig en dit sal geld indien daar enige spanning tussen die twee wette se definisies van die aangewese groep ontstaan.

In praktyk beteken dit dat indien 'n maatskappy 'n werklose wit persoon met 'n gestremdheid in diens neem, die maatskappy nie punte vir sy swartbemagtigingstelkaart sal kry nie. Indien die maatskappy eerder 'n welvarende, nie-gestremde swart persoon in diens neem, sal dit ingevolge die BBSEB-wet punte vir die aanstelling verdien. Indien 'n wit persoon met 'n gestremdheid die maatskappy ingevolge die Wet op Gelyke Indiensneming hof toe vat, sal die BBSEB-wet se definisie van die aangewese groep, wat wit mense met gestremdhede uitsluit, geld.

Hierdie voorgestelde wysiging van die BBSEB-wet volg 'n regulasie van die Wet op die Raamwerk vir Voorkeurverkrygingsbeleid wat wit mense met gestremdhede uit die definisie van die aangewese groep laat, wat in Desember 2011 aanvaar is. Ingevolge die betrokke regulasie sal die aangewese groep volgens die definisie daarvan in die BBSEB-wet bepaal word en dit sluit wit mense met gestremdhede uit. Die staat het wit mense met gestremdhede dus reeds in Desember verlede jaar uit bemagtigingswetgewing geskop.

Ek het ‘n serebraal-gestremde sussie wat onlangs ‘n werkie gekry het om bykomstighede vir poppe te verpak. Ek kry sommer trane in my oë wanneer ek dink hoe trots sy op dié werkie is. Hoewel sy skaars genoeg verdien om die brandstof na en van die werk af te regverdig, het sy steeds vir elkeen in ons familie ‘n klein kersgeskenkie gekoop. Vir haar bestaan daar nie iets soos “ras” nie. Vir haar is almal vriende. Wat is ek veronderstel om vir haar te sê wanneer die nuwe wet haar eendag direk raak?

As daar ooit ‘n wet was wat verregaande, skandelik, sommer net plein onaanvaarbaar rassisties is, dan is dit hierdie een.

 

 

  •  
  •  
  •  
Deur Moira Kloppers


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close