As ’n werkplek se psige positief is, sal werknemers baie meer produktief wees. Jou werkplek se psige kan geleidelik verbeter word deur die algehele werkomgewing ten goede te verander.

 

Forbes.com gee die volgende wenke oor hoe om die psige van jou werkomgewing te verbeter:

 

Intimidasie is nie die antwoord

In enige werksopset is werknemers die belangrikste bate. Die huidige ekonomiese omstandighede en vernouende arbeidsmarkt lei tot verhoogde spanning in die werkplek. Hoewel sommige werknemers hierdie situasie vir hul korttermynvoordeel uitbuit – dikwels deur intimidasie of onsekerheid te gebruik om produktiwiteit aan te spoor – waarsku die meerderheid onlangse akademiese navorsing daarteen. Verskeie studies wys daarop dat werknemers wat tevrede, gewaardeer en gelukkig by die werk voel in die algemeen baie beter vaar as diegene wat onvergenoeg of ongewaardeer voel.

 

Gelukkiger werknemers is meer produktief en meer innoverend

Die impetus agter positiewe werkpleksielkunde is die idee dat gelukkiger werknemers meer produktief en innoverend is en ’n meer aantreklike werkomgewing skep. Heelparty sielkundekenners beveel aan dat uitgebreide personeelopleiding en spanbou-aksies moet plaasvind voordat ’n aksie gevoer word om positiwiteit in die werkplek te bevorder. Om op dreef te kom, hoef nie dramaties te wees nie. Bestuurspersoneel wat stap vir stap te werk gaan, byvoorbeeld deur elke week ’n klein verandering of idee in werking te stel, realiseer gewoonlik dieselfde tasbare voordele in die loop van ’n jaar.

 

Beoefen dankbaarheid op die regte manier

Werknemers word deur ’n groot verskeidenheid dinge gemotiveer, maar almal soek erkenning en lof. Deur jou daartoe te verbind om dankbaarheid in die werkplek te bewys, fokus jy op dinge wat positief is in jou lewe en moedig jy ander mense aan om dieselfde te doen. Dankbaarheid moet verkieslik deur bestuurders of toesighouers ingebring word en moet subtiel beoefen word. Om werknemers te dwing om te sê waarvoor hulle dankbaar is of om iets positiefs oor ’n kollega te sê, kan onopreg lyk.

 

Moedig kreatiwiteit aan

Die meeste ondernemings benodig ’n sekere mate van kreatiwiteit of innovasie onder werknemers. Wanneer werknemers toegelaat en aangemoedig word om hul idees te deel, kan besigheidsprosesse meer vaartbelyn word, nuwe produkte die lig sien en kommunikasie verbeter. Werknemers wat voel dat hul stemme gehoor word, is gewoonlik oor die algemeen ook gelukkiger. Om kreatiwiteit aan te moedig, lyk dalk soos ’n twyfelagtige konsep, maar dit begin gewoonlik by kommunikasie. Psychology Today beveel aan dat jy vir mense sê dat jy hulle idees wil hê en hulle dan tyd en ruimte gee om kreatief te dink. Deur so min as dertig minute van werktyd elke week aan verkennende denke af te staan, kan die boodskap uitstuur dat kreatiwiteit op prys gestel word, ongeag wanneer, waar of hoe daar met idees vorendag gekom word.

 

Gebruik mentorskap

Werknemers wat voel dat hulle maatskappy in hulle ontwikkeling belê en werklik op vooruitgang gesteld is, is gewoonlik meer produktief en die kans is groter dat hulle sal aanbly vergeleke met werknemers wat voel asof hulle maar net nog ’n ratjie in die masjien is. Om mentorskappe vir nuwe personeel te skep, is een van die beste maniere om hierdie soort kameraderie tussen werknemers en werkgewers van die begin af te bevorder.

  •  
  •  
  •  
Deur cilleste


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close