In nog 'n radikale wysiging aan die regstellendeaksie-wetgewing stel die departement van arbeid voor dat die beskikbaarheid van vaardighede nie meer gebruik kan word by die toepassing van regstellende aksie nie. Volgens die vakbond Solidariteit word werkgewers volgens die huidige wet verplig om die poel van vaardighede wat beskikbaar is, in ag te neem wanneer regstellendeaksie toegepas word. Hierdie bepaling gaan nou ingevolge die nuwe voorstelle geskrap word. Die enigste maatstaf wat ingevolge die voorgestelde wysigings gebruik sal mag word om teikens te bepaal, is die demografie van die ekonomies aktiewe bevolking (EAB).

Lees Beeld.

Kyk ook onderhoud op SABC2 se Fokus.

 Deel 1

 Deel 2

 Deel 3

 

Hiermee misken die regering die feit dat daar vaardigheidstekorte bestaan, meen Solidariteit. Dit benadruk ook die idee wat die huidige regeringswoordvoerder Jimmy Manyi verkondig het. Manyi het reeds in 2007 aangevoer dat vaardigheidstekorte in Suid-Afrika bloot 'n stadslegende is. Hy het hierdie stelling daarna gereeld herhaal. Hierdie wysiging vergestalt bloot Manyi se siening dat daar nie 'n vaardigheidstekort is nie.

Die onderliggende idee van die nuwe wysigings is dat verteenwoordiging die enigste maatstaf vir regstellende aksie is. Manyi het luidens Beeld ook op 12 Mei 2010 aan die Suid-Afrikaanse Federasie vir Staal- en Ingenieursbedrywe gesê dat absolute verteenwoordiging die enigste maatstaf vir gelyke indiensneming is.

 “Ten spyte van hierdie nuwe wysiging se miskenning van die probleem het Blade Nzimande, die minister van hoër onderwys, in Januarie vanjaar beklemtoon dat die ekonomie gestrem word deur die ernstige tekort aan vaardighede. Hy het ook benadruk dat Suid-Afrika 'n tekort aan veral ambagslui het en dat nagenoeg 10 000 ambagslui per jaar opgelei moet word,” sê dr. Dirk Hermann, adjunk uitvoerende hoof van Solidariteit.

Intussen meen Solidariteit dat die verspreiding van vaardighede onder rassegroepe nie geïgnoreer kan word nie. “Volgens data van Statistieke Suid-Afrika se 2007 gemeenskapsopname is die verdeling van kwalifikasies nie 'n direkte weerspieëling van die verdeling van die EAB nie. In 2007 was sowat 52% van alle Suid-Afrikaners bo die ouderdom van 20 jaar wat oor 'n matrieksertifikaat met universiteitsvrystelling beskik het, Afrikane. In dieselfde jaar was slegs sowat 34% van Suid-Afrikaners ouer as 20 met 'n honneursgraad, en net 28% met 'n meesters- of doktorsgraad, swart. Daarenteen is 73,7% van Suid-Afrika se EAB swart. Die toepassing van die demografiese profiel van die EAB in die land kan dus nie eenvoudig as die enigste maatstaf gebruik word nie, omdat persone van die aangewese groep met die geskikte vaardighede dikwels bloot net nie beskikbaar sal wees nie. Om dan te reken dat 'n werkgewer ten spyte van die ernstige tekort aan vaardighede beboet kan word as hy nie by die gelyke-indiensname-teikens hou nie, is absurd,” sê Hermann.

 Die implementering van hierdie wetswysiging sal onder meer daartoe lei dat baie poste waarvoor daar nie 'n kandidaat uit die aangewese groep gevind kan word nie, vakant gelaat sal moet word. In die privaatsektor sal dit firmas se groei, en terselfdertyd ook ekonomiese groei kniehalter. In die staatsdiens sal dit tot swakker dienslewering kan lei. Dít terwyl president Jacob Zuma in sy staatsrede aangevoer het dat staatsposte nie vakant gelaat mag word nie.

 Die antwoord op die vaardigheidstekorte in spesifieke groepe in Suid-Afrika lê nie daarin om dit te ignoreer nie, maar om dit aan te pak. Werklike regstellende aksie sal behels om op 'n groot skaal vaardigheidsontwikkelingsprogramme van stapel te stuur. Die nuwe wysigings aan die wetgewing is op uitsette, naamlik rasteikens, toegespits. Die regte benadering sal veranderings wees wat insette, naamlik opleiding en ontwikkeling, sal stimuleer.

Solidariteit het weer sy oproep herhaal dat die wysigings teruggetrek moet word.

Sien aangeheg Artikel 42 van die voorgestelde wetswysiging Wet op Gelyke Indiensneming 2010 – Artikel 42.

Die SAIRR het ook ‘n verklaring uitgereik wat gaan die impliksasies wees van ‘n wetwysiging: Manuel may bark, but Manyi’s caravan moves on – SAIRR

  •  
  •  
  •  
Deur Dr. Dirk Hermann


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close