Algemeen -

Solidariteit bou aan 'n ekosisteem vir 'n volhoubare voortbestaan

Die krisis by Eskom laat my terugdink aan die tyd toe ek daar gewerk het. Dit was 'n groot voorreg om 'n mens se loopbaan te kon begin by die destydse Eskom wat toe 'n wêreldklas-instelling was en wat onder die leierskap van dr. John Maree en Ian McRae toekennings vir die beste nutsmaatskappy in die wêreld ontvang het.

Ek het by Eskom bedank toe ek die tekens van die tye gelees het en gaandeweg my mening gevorm het dat die nuwe planne nie kon werk nie, en selfs rampspoedig kon wees. Daarmee sê ek nie dat alles volmaak was en dat niks verbeter kon word nie. Beslis nie. My punt is dat wat as “transformasie” aangebied is, 'n kwalik bedekte resep vir rewolusie was. Verbetering is altyd noodsaaklik, maar die geskiedenis het al genoeg bewys 'n rewolusie werp net omver en vernietig, maar kan niks blywend skep nie.

Dit was al voor 1994 duidelik dat die komende omwenteling baie verder strek as net politieke regte vir swart mense en die skepping van 'n regverdige bedeling vir almal. My gevolgtrekking was dat daar weer 'n soort Afrikaner-Helpmekaarbeweging gestig sou moes word omdat Afrikaners selfs in die beste uitkoms in die nuwe bedeling gemarginaliseer sou word en selfs geteiken kon word deur die nuwe regering. Ek het ook gehoop dat die beloftes oor 'n wonderwerk-skikking so sou uitwerk, maar my beoordeling van die ANC was dat hulle nie nou skieklik demokrate geword het wat 'n moderne land sou kon regeer nie.

Ek het destyds by die ou Mynwerkersunie aangesluit met die droom om die organisasie uit te bou tot so 'n Helpmekaarbeweging. Die breë idee was daar, maar die bloudruk het gaandeweg vorm aangeneem namate topmense by die organisasie betrek is. 

Donker

Daar is min dinge waaroor ek vandag bitter is, maar ek moet sê toe ek 'n paar aande gelede in die donker sit, kon ek nie anders as om te dink hoe ons beledig en verkleineer is toe ons begin waarsku het oor wat kom nie. Die beste voorbeeld is die woede wat ons begroet het toe ons gewaarsku het dat die sogenaamde “Wet op Billike Indiensneming” nie oor gelykheid gaan nie, maar oor verteenwoordigendheid. Ons het 'n navorsingsverslag gepubliseer waarin 'n gerespekteerde statistikus en 'n arbeidsekonoom bereken het dat 'n paar honderdduisend wit mense weens “demografiese verteenwoordigendheid” uit die staatsdiens, openbare ondernemings en groot maatskappye gedruk gaan word.

Ons is toe op die brandstapels van die Afrikaanse openbare mening geoffer as “regses”, “rassiste” en mense wat net negatief oor die nuwe demokrasie is. Geen ag is op ons argumente geslaan nie. Ons onafhanklike navorsing is sommer so afgemaak as “regs”, sonder om eers te wonder of dit nie dalk “reg” is nie. Toe dit egter later geblyk het dat ons feitelik korrek was, het die beswaardes nie onthou dat ons reg was nie, maar dat ons regs was. Grondwetlike regte het sommer “regs” geword!

Regse rassiste

Dieselfde beskuldigings is na ons geslinger toe ons gesê het dat bevrydingsbewegings soos die ANC nie gerat is om 'n moderne land te regeer nie, of toe ons gesê het dat die grondwetlike beskerming van individuele regte nie voldoende is om ons groepsregte, soos gelykheid in die werkplek of Afrikaanse skole of universiteite, te beskerm nie. Ons is uitgelag toe ons gewaarsku het dat die ANC by die grondwetlike onderhandelinge net toegewings gemaak het om die mag te kry, maar dat hulle later die mag sou gebruik om hul oorspronklike doelstellings deur te druk. Ons is uitgekryt as regs en rassisties toe ons na aanleiding van deeglike navorsing die Solidariteit Helpende Hand gestig het omdat ons gesien het dat wit jongmense op grond van ras van studiebeurse uitgesluit word. Dieselfde het gebeur toe ons 'n tegniese kollege gestig het toe ons gesien het dat die tegniese opleidingstelsel besig is om ten gronde te gaan en wit jongmense nie meer toegang daartoe kry nie. Met die stigting van AfriForum was dit weer dieselfde ou deuntjie: Die “Seunse Weenkoor” het weereens skril en hoog ingesit oor hoe regs en rassisties ons sou wees.

Werk met werklikhede

Hierdie beledigings en beskuldigings het soms wel seergemaak, veral omdat daar baie was wat nie net teen ons planne gekant was nie, maar dit aktief teengewerk het. Ons het egter vorentoe gekyk en volhard met ons resep om te werk met werklikhede in plaas van met ons wense. Ons het deurlopend geweier om ons spoed aan te pas by diegene wat die stadigste was om agter te kom wat aangaan. Ons houding was deurgaans: vasbyt en volhard. Deur skeppende vernuwing gegrond op beproefde waardes, kon ons met die hulp van duisende lede uiteindelik 'n groot Helpmekaar-beweging opbou wat noodsaaklike besluite kon neem én self uitvoer.

Namate die werklikhede van 'n ANC-regering, wat besig is om weer 'n nuwe rassebedeling in werking stel, egter gaandeweg ingesink het, het baie van diegene wat ons beskuldig het, ontnugter geraak met wat besig is om te gebeur, maar steeds is elke nuwe projek wat ons aangepak het wantrouig met skrefiesoë bekyk en met 'n neusoptrekkery beruik vir 'n sweempie van “regse” motiewe. Met Akademia se stigting is aanhoudend gevra of dit nou kamtig “uitsluitend” sal wees, wetende dat die kritici self niks doen om te sorg dat Afrikaanse kinders ook by opleiding ingesluit word nie. Intussen het die ou, onverkwiklike verdelingslyne gelukkig vervaag en is dit vervang met 'n “nuwe middel” van gewone demokratiese verskille. Ons projekte het oorweldigende steun begin kry en die ANC het begin regkry wat geen Afrikanerleier nog kon nie, en dit is om eenheid onder Afrikaners te begin bewerkstellig. Die weerstand teen vernuwing het algaande in aktiewe steun vir ons projekte begin verander. Terselfdertyd het ander groepe soos talle bruin Afrikaanssprekendes ook besef dat hulle nie swart genoeg vir die nuwe bewindhebbers is nie en dat hulle in die naam van gelykheid heeltemal ongelyk behandel word.

Skaam-kwaad 

Die afgelope jaar of wat was dit asof 'n damwal van steun begin breek en word ons oorval deur mense wat betrokke wil raak. Hier en daar het selfs 'n paar bekendes, wat ons vroeër soos 'n aansteeklike siekte vermy het, skaam-kwaad nader begin staan, aanvanklik net toe hulleself hulp nodig gekry het. Hulle sluk steeds swaar aan die moontlikheid dat ons dalk “reg” was, want dit sou beteken dat hulle verkeerd was. Dit wil niemand hoor nie – “regs” word moeilik “reg.” Ons hoor egter darem al minder hoe “regs” ons is en al hoe meer hoe verkeerd die ANC is. Net 'n klein groepie verbete vasbyters soos die “Seunse Weenkoor” bly steeds met hulle voete stewig in die lug geplant staan.. In hul oë bly die verdediging van dieselfde grondwetlike regte wat hulle vroeër bepleit het regs. Hierdie vals koortjie bestaan uit 'n klein groepie “kommentators”, joernaliste en enkele ivoortoring-akademici wat ons steeds met die teerkwas probeer bykom in die hoop dat hul nuutgevonde kritiek op die ANC hulle nie “regs” sal laat lyk nie.

Burgers en onderdane

Ons staan voor 'n uitdagende maar opwindende tyd, waar die meerderheid Afrikaners vandag vrye “burgers” eerder as slaafse onderdane wil wees. Natuurlik gaan dit onbeskryflik moeilik wees, maar ek kies eerder die onsekerheid van die sukses van selfdoen, as die sekerheid van die mislukking van wat die ANC nou doen. Ons planne word vandag al deur meer as 500 000 gesinne ondersteun. Ons moenie diegene wat nog nie op die wa geklim het beveg of verwyt nie. Hulle sal kom. 

Ekosisteem

Eskom is vandag die simbool van wat in die land verkeerd geloop het. Dit gaan nie maklik wees om dit om te draai nie en dit kan net gebeur as die maatskappy weer na goeie personeelpraktyke en besigheidsbeginsels terugkeer en die rassepolitiek laat vaar.

Ons kan egter nie daarvoor wag nie. Ons bou tans met al ons projekte aan 'n omvattende “ekosisteem” vir oorlewing. Afrikaners het net soveel as enige ander gemeenskap die reg om vry, veilig en voorspoedig te kan voortbestaan. Ons doel is nie om onsself te isoleer nie, maar juis om die omstandighede te skep waarin ons blywend saam hier kan bly. Dit is die enigste manier waarop ons 'n blywende verskil aan die welstand van die land en al sy mense sal kan maak.

  •  
  •  
  •  
Deur Flip Buys


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close