Deur Inge Strydom

 

Of ons nou daarvan hou of nie, ons taalgebruik het 'n groot invloed op die algemene persepsie wat mense van ons het, soveel te meer in die werkplek. Hieronder volg van die mees algemene taalflaters en raad oor hoe dit in die werkplek vermy kan word.

 

Verkeerde spelling: Skaf 'n gerekende verklarende en tweetalige woordeboek aan. Maak eerder dubbeld seker van 'n woord se spelling voordat jy dit gebruik. Dit is ook wys om seker te maak van die woord se betekenis om sodoende te bepaal of dit wel geskik is vir die konteks waarin jy dit wil gebruik. Meeste woordeboeke dui die deftigheidsgraad, oorsprong en ouderdom van woorde aan – alles nuttige aanduidings van of 'n woord geskik is al dan nie. Dit is professioneel en hoflik om seker te maak dat jy almal met wie jy in die werkplek te doen kry, se naam en van korrek spel.

 

Tikfoute: Lees jou werk deeglik deur, en selfs hardop indien nodig. Die mens se brein is geneig om tikfoute outomaties reg te stel en dit kan die proses om tikfoute raak te sien en reg te maak, bemoeilik. Indien mens bloot tikfoute wil opspoor, kan dit nuttig wees om 'n teks van agter na voor te lees sodat jy slegs op die spelling en konstruksie van woorde fokus, en nie noodwendig op hul samehang en betekenis nie.

 

Anglisismes: Voordat jy 'n woord direk uit Engels in Afrikaans vertaal, of andersom, maak dubbeld seker van die vertaling in 'n vertalende woordeboek. Woorde soos dispuut (Engels dispute) en informasie (Engels information) is anglisismes. Die korrekte vertaling van hierdie twee woorde sou onderskeidelik “geskil” en “inligting” wees.

 

Pleonasmes: Pleonasme verwys na die gebruik van meer woorde as wat nodig is om 'n gedagte uit te druk, dit wil sê, oortolligheid. Vermy uitdrukkings soos “ronde sirkel”, “onverwagte verrassing”, “eindresultaat”, “vooruit beplan” en “om iets weer te herhaal”.

 

Holrug geryde uitdrukkings: Idiome en uitdrukkings het hul plek, maar probeer om nie te veel daarvan in die werkplek en in professionele milieus te gebruik nie. In sommige gevalle kan dit die geloofwaardigheid van 'n stelling krenk en selfs onprofessioneel voorkom.

 

Oordywing of hiperbolie: Die werkplek is die laaste plek waar jy moet oordryf, veral in 'n krisis waar jy moet kalm bly. Vermy frases soos “Dit is onmoontlik om al hierdie werk gedoen te kry” of “Ek het al 'n duisend maal vir die kliënt gesê om nie naure e-posse te stuur nie”. Indien jy volop van oordrywings gebruik maak, sal die geloofwaardigheid van jou stellings mettertyd in die slag bly.

 

Die meng van taal: Taal moet, afhangende van die geleentheid en doel van die kommunikasie, liefs nie in 'n professionele omgewing gemeng word nie.

 

Polities korrektheid: Geen beskaafde werkplek sal rassistiese, seksistiese of diskriminerende taalgebruik van enige aard duld nie. Vermy dit daarom heeltemal in die werkplek.

 

Die gebruik van vloekwoorde: Vloekwoorde is in enige ordentlike geselskap taboe en moet daarom altyd in die werkplek vermy word. Hoe jy en jou kollegas naure met mekaar om die braaivleisvuur praat, is 'n ander saak. Vuil of kru taal tydens werksure of by werksfunksies behoort nooit aanvaarbaar te wees nie. Indien jy kwaad is en daarom sukkel om die vloekwoorde te keer, haal diep asem, stap uit die kantoor en kom tot bedaring.

 

Hoewel sekere van die taalflaters hierbo meer aanvaarbaar is en makliker oor die hoof gesien kan word as ander, is dit altyd goed om na suiwer, taalkundig korrekte, gepaste taalgebruik te streef. Onthou – wanneer jy praat of skryf, adverteer jy jouself en jou menswees. Maak daarom seker dat dit wat by jou mond en/of pen uitkom altyd van topgehalte en 'n weerspieëling van jou waardes is.

  •  
  •  
  •  
Deur cilleste


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close