My Werk -

Teistering in die werkplek

Wanneer daar van teistering in die werkplek gepraat word, word daar aangeneem dit is seksuele teistering, wat nie noodwendig altyd die geval is nie. Daar is verskeie vorme van teistering wat in 'n werkplek kan voorkom. Teistering is enige herhalende ongevraagde verbale of fisiese gedrag wat gebaseer is op ras, geslag, geloof, gebrek of seks. Sulke gedrag is onaanvaarbaar in die werkplek en word in 'n baie ernstige lig gesien.

Komponente van teistering sluit in aanstootlike grappe, prentjies of aanmerkings, asook fisiese aanraking, intimidasie of dreigemente. Jy kan deur jou bestuurder, kollegas of iemand wat nie jou direkte kollega is nie, geteister word; met ander woorde, niemand is teen teistering gevrywaar nie.

Die vraag is, wat kan jy as slagoffer van teistering doen om die situasie aan te spreek sonder om jou geloofwaardigheid en werk in gedrang te bring? Eerstens moet elke werknemer besef dat hy of sy 'n reg het om met respek en waardigheid behandel te word. Werkgewers het trouens 'n plig om hulle werknemers teen alle vorme van teistering te beskerm. Daarom is dit so belangrik dat elke maatskappy 'n beleid moet hê wat sulke kwessies aanspreek.

Bo en behalwe die feit dat teistering skending van 'n individu se menseregte is, het dit 'n ernstige negatiewe uitwerking op die individu se moraal. Die individu kan begin om die werkplek as vyandig en aanstootlik te ervaar, wat 'n direkte impak op sy of haar produktiwiteit gaan hê. Afwesigheid, laatkommery en afname in die kwaliteit van werk kan 'n duidelike patroon raak van 'n individu wat 'n slagoffer van teistering is.

Werknemers wat 'n slagoffer van teistering is, moet skriftelik rekord hou van alle voorvalle van teistering. Dis baie belangrik dat die datum en tyd van die voorval neergeskryf word. Daar moet deeglike kennis geneem word van presies wat gebeur het voor, tydens en na die teistering. As daar enige ooggetuies tydens die voorval was, maak seker jy skryf hulle name neer.

Sodra 'n werknemer voel hy of sy word deur iemand by die werk geteister, kan die individu die oortreder konfronteer. Dis belangrik om eers jou ongemaklikheid met die persoon uit te stryk, omdat dit dalk 'n misverstand kan wees. As die oortreder aanhou met sy of haar onaanvaarbare gedrag, dan is dit teistering en moet die saak verder gevat word. Sodra die individu die oortreder skriftelik gekonfronteer het, moet daar 'n formele klag by die Menslike Hulpbronnebestuur in gedien word. Die formele klag is baie belangrik om 'n ondersoek te kan open.

  •  
  •  
  •  
  •  
wilmarie Deur wilmarie


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close