Algemeen -

Is u ’n rassis, mnr. Zuma?

Geagte president Zuma,

 

Ek rig hierdie skrywe aan u nadat ek u staatsrede verlede Donderdagaand geluister en daarna weer gelees het. Ek wil dit ook in verband bring met soveel van u uitsprake in die onlangse verlede en soveel beleide wat deur u regering onderneem is.

 

Ek merk op dat u die woord “swart” nie minder nie as 17 keer in u staatsrede gebruik het. Die woord “wit” is egter net vier keer gebruik. Dis nie net die aantal keer wat albei woorde gebruik is wat my effens dwars in die krop steek nie, maar hóé dit ingespan is. Witmense is deurentyd in die beskuldigdebank geplaas of as (in u eie woorde) meerderwaardig jeens swartmense uitgebeeld.

 

Wit huishoudings verdien heelwat meer as swart huishoudings en witmense beklee ook glo die meeste bestuursposte, aldus u staatsrede. Dit is wel so dat swart huishoudings as ’n geheel gesien wel slegter daaraan toe is as wit huishoudings, maar u vergelyk nie appels met appels nie. Witmense is in die algemeen heelwat beter as swartmense geskoold en daarom moet geskoolde swartmense se lewenspeil eerder as operasionele  maatstaf gebruik word. Dan lyk die prentjie stellig heel anders. Selfs al “verdwyn” die 180 000 professionele wittes vandag en hul poste raak vakant, is daar nie 180 000 werklose professionele swartmense om daardie poste te vul nie. Hulle werk reeds en daar is nie nog opgeleide swartmense om daardie werk te doen nie. En dan het ons nog nie eens by die staat se demografiese profiel uitgekom nie. Kom ons los dit dan eers daar, ek glo daar is reeds genoeg gesê.

 

Eerder as om die ekonomie te laat groei en die private sektor toe te laat om meer werk en bestuursposte te skep, het u nog strenger rassewetgewing aangekondig om hierdie probleem te probeer los. Nog meer swart ekonomiese bemagtiging (SEB), nóg strenger regstellende aksie en ’n algehele prioritisering van als wat swart is. Nie een keer het ek gehoor hoe u versoen, witmense minstens bedank daarvoor dat hul klein en groot ondernemings soveel swartmense in diens neem (en dus help om swart huishoudings se inkomste te verhoog) of wat u beoog om vir witmense ook te doen nie. U staatsrede het egter net blaam toegedeel en wraak in die vooruitsig gestel. U het ook nooit verwys na al die kulturele, politieke en ekonomiese opofferinge en groot verliese wat spesifiek Afrikaners as ‘n groep oor die laaste 20 jaar moes deurmaak nie. ’n Enkele dankie of vermelding sou nie te veel gevra gewees het nie, of hoe?

 

Tewens, wat sê hierdie gegewens ook van u administrasie en die ANC se hele bewind oor die laaste 23 jaar? Hoe het u regering en party tot die klaaglike lot van baie swartmense bygedra? Weereens word baie van swartmense se foltering en onderontwikkeling bloot deur u aan apartheid en witmense se voortgesette “bevoorregting” toegeskryf, eerder as aan faktore wat oor die laaste 23 jaar teenwoordig was. Hierdie faktore sluit in korrupsie, wanbesteding, vermorsing, die volharding met swak beleide, swak uitvoering van beter beleide, beleidsonsekerheid, die vervreemding en wegdryf van geskoolde en entrepreneuriese witmense, disfunksionele skole en u vennote se ystergreep daarop, en te min universiteite wat gebou is. Witmense kan tog nie vir al hierdie probleme bygedra het nie, of andersins sou dit mos beteken dat u regering nie werklik aan bewind en in beheer was nie? Soos die kommentator Justice Malala verlede week in Business Day oor die dood van die 94 psigiatriese pasiënte skryf: “The sad truth is that in this black republic black lives don’t matter.”

 

Helaas was dit nie die enigste keer dat u al aanmerkings gemaak het wat my as wit persoon ongemaklik gelaat het nie. U het byvoorbeeld al neerhalend na die DA as ‘n party van wit base en swart klase verwys. Impliseer u nie ook daarmee dat swartmense nie vir hulself kan dink nie? Is dit nie gelyktydig rassisties jeens swartmense nie? U is vervolgens deur Helen Zille as “uitermate rassisties” beskryf. Patricia de Lille het haar ook sterk teen u klaarblyklike rassisme uitgespreek. Op 1 November 2012 het u uself as volg uitgespreek teenoor die Nasionale Huis van Tradisionele Leiers: “Let us solve African problems the African way, not the white man’s way.” U het tewens in Impendle in KwaZulu-Natal op 26 Desember 2012 swartmense gesmeek om nie ’n “blanke kultuur” aan te neem nie. 2015 was veral ’n prominente jaar vir u met betrekking tot aanhalings oor ras. Vroeg in die jaar het u aangevoer dat die land se probleme begin het toe Jan van Riebeeck voet aan wal gesit het. Later in die jaar het ook die volgende aangevoer: “Africans lived in peace with each other and had fun, but then came the others.” U het boonop smadelik met die grondwet omgegaan toe u op 13 September 2013 in die Nasionale Vergadering die volgende aangevoer het: “Sorry, we have more rights here because we are a majority. You have fewer rights because you are a minority. Absolutely, that’s how democracy works.” Ek dink nie dis die bedoeling van die grondwet nie en ek beskou dit as uiters verdelend, maar klaarblyklik dink u daar is ‘n “ons” en “hulle” in die hierdie land.

 

Ek wil u net laastens herinner aan die ampseed wat u as staatspresident afgelê het. Dit het frases bevat soos “to protect and promote the rights of all South Africans” en “I will devote myself to the well-being of the republic and all of its people. So help me God.” U het ook plegtig belowe om die Grondwet te onderhou. Hierdie is nie ydele woorde nie, of was dit?

 

Ek wil daarom ’n vraag aan u rig: Is u ’n rassis, mnr. Zuma? Regeer u werklik namens almal soos u ampseed vereis, of slegs namens diegene wat vir u stem of die meerderheid? Sien u witmense ook as deel van die Suid-Afrikaanse nasie? Ek vra net ’n eerlike vraag, want u optrede en uitlatings laat my wonder.

 

Ek weet u is ‘n baie besige man, maar ek sal dit waardeer as u vir my antwoorde hierop kan gee. U is immers daar om ons as burgers te dien en ek dit hoef nie baie van u tyd in beslag te neem nie. ‘n Eenvoudige ja of nee is heel voldoende.

 

 

Vriendelike groete,

Eugene

 

  •  
  •  
  •  
  •  
Dr. Eugene Brink Deur Dr. Eugene Brink


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close