Die Paardekraal Monument [www.allatsea.co.za]

In 1877 is die Transvaal / Zuid-Afrikaansche Republiek deur Brittanje geannekseer. Verskeie deputasies het hierna probeer om die republiek se onafhanklikheid in ere te laat herstel, sonder sukses. Van 8 tot 16 Desember 1880 het sowat 6 000 burgers by Paardekraal byeengekom, besluit dat die Volksraad weer die hoogste gesag in die land sou wees en dat hulle sou wapens opneem vir die verdrywing van Britse gesag uit die Transvaal.

Op 16 Desember 1880 is die Vierkleur op Heidelberg gehys en Piet Cronjé het die Britse garnisoen in Potchefstroom aangeval. Dit was die aanvang van die Eerste Vryheidsoorlog. Die bekendste slag van die stryd, was beslis die Slag van Amajuba, wat op 27 Februarie 1881 plaasgevind het en waar generaal Piet Joubert die Britse magte ‘n gevoelige verlies toegedien het. Op 6 Maart 1881 is op ‘n wapenstilstand besluit en op 21 Maart 1881 is ‘n vredesooreenkoms onderteken. Ten einde die besonderhede van die vredesooreenkoms uit te werk, moes ‘n konvensie tussen Brittanje en die Transvaal gesluit word. Die konvensie, bekend as die Konvensie van Pretoria, is op 3 Augustus 1881 deur Kruger, Cronje en Joubert aan die kant van die Transvaal, en ‘n koninklike kommissie namens Brittanje onderteken. Daarmee is die Transvaal se binnelandse selfregering herstel.
Bronne:
F. Wallis, Nuusdagboek, Human en Rousseau, Kaapstad, 2000.
M.C. E. Van Schoor en andere, Senior Geskiedenis, Nasou, Kaapstad, geen datum.

  •  
  •  
  •  
Deur Alana Bailey


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close