Algemeen, Politiek -

Veroordeling en verdediging: Wanneer linksgesindes hul oortuigings verraai

deur Francois Redelinghuys

Vandag bevind ek myself in 'n eienaardige dog redelik vergenoegde posisie. Trevor Noah het onlangs, waarskynlik per abuis, homself aan die kant van minderhede reg oor die wêreld geskaar. Dit is voorwaar 'n rare verskynsel komende van iemand wat in die stryd om idees telkens lynreg teenoor my staan.

Noah, die Suid-Afrikaanse komediant wat nou die Amerikaanse The Daily Show aanbied, is onlangs deur die Franse ambassadeur in Amerika in 'n brief oor die kole gehaal omdat hy opgemerk het dat die Franse se oorwinning in die pas afgelope wêreldbekersokkertoernooi eintlik 'n oorwinning vir Afrika was. Die feit dat die oorgrote meerderheid spelers in die Franse span swart en van Afrika-afkoms is, het daartoe aanleiding gegee.

Daarna het Noah sy Daily Show-platform gebruik om sy opmerkings oor die onderwerp te verduidelik. In 'n video van agt minute verduidelik Noah dat die betrokke spelers, hoewel Franse burgers, steeds van Afrika-afkoms is en dat daardie feit nie misgekyk moet word nie, maar eerder gevier behoort te word. Noah vra die vraag: Hoekom kan hulle nie sowel van Afrika as Frans wees nie? Die eenvoudige antwoord op hierdie vraag is dat hulle natuurlik kan, maar dan kan diegene wat hulself in Afrika bevind en nie van Afrika afkomstig is nie op presies dieselfde behandeling aanspraak maak.

Dié video van Noah is wyd op sosiale media gedeel, veral hier op eie bodem en in ons geledere juis omrede hy opkom vir die behoud van 'n Afrika-afkoms in Europa. Die plaaslike reaksie het gepaardgegaan met plasings wat Noah se verdediging van hierdie minderheidsgroepe in Europa ten sterkste steun en aanmoedig. Hierin lê 'n onmiskenbare ironie: Dit is opvallend dat talle linksgesindes se oortuigings so blyk te wees dat ras steeds die bepalende faktor is wanneer daar oor minderheidsregte gedebatteer word.

As deel van 'n sigbare minderheidsgroep in Afrika moet ons gereeld van politici en selfaangestelde denkleiers hoor dat ons moet teruggaan Europa toe, na daar waar ons vandaan kom want ons hoort nie hier nie; dat ons ontslae moet raak van ons historiese identiteit en moet assimileer met die groter kultuur van die land, die feit dat sommige van ons al vir 11 geslagte lank in Suid-Afrika woon natuurlik ter syde. Wit Suid-Afrikaners is egter nie die enigste groep wat onder hierdie soort retoriek moet deurloop en dit moet verdra nie. Indiërs in Suid-Afrika word ook veral die afgelope ruk erg geteiken deur radikale politici – al is hulle deel van die hoofstroompolitiek – wat hulle wil vertel dat hulle nie hier hoort nie en liefs moet teruggaan na Indië (natuurlik hoef dié politici ook nie hulself te bemoei met die feit dat baie Midde-Oosterse burgers in Suid-Afrika eintlik van Pakistan, Saoedi-Arabië of van elders in die Ooste afkomstig is nie. Wanneer die regte soort rasseretoriek nagestreef word, kan nuanses maar ter syde gestel word.)

Hoe is dit regverdigbaar dat 'n mens aan die een kant die herkoms van Afrikane wat hulself nou – om watter rede ook al – in Europa bevind kan verdedig, maar ander groeperinge op ander kontinente veroordeel en as boos uitmaak? Myns insiens word daar geskuil agter die idee van minderheidsregte, terwyl 'n rasse-ideologie eintlik die dinksepter swaai – dit beteken met ander woorde dat minderheidsregte slegs gepreek word as sekere groepe voordeel daaruit trek. Eenvoudig gestel, beteken dit Afrikane word in Europa verdedig, terwyl Westerlinge in Afrika byvoorbeeld veroordeel word.

Ek is van protestante Westerse herkoms, maar ek is ook 'n Afrikaan. Om dit wat Noah sê te beaam: Ja, ek kan albei wees. Ek wil Trevor bedank dat hy, dalk onwetend, ook dié van ons wat 'n tuiste hier in Afrika vind, sal verdedig aangesien hy so gretig vir minderheidsregte opkom.

Sonder dat hy dit sal erken, het Trevor Noah ingekoop in Solidariteit se beskouing oor minderhede.

Beginsels en oortuigings behoort vas te staan, ongeag die ras, taal of geslag van die persone op wie dit van toepassing is. Ons kan nie ons oortuigings elke keer wysig afhangend van 'n persoon se ras of herkoms nie. Dan is ons gewoon beginselloos en eerder daarmee besig om elke situasie opportunisties uit te buit. Noah se beginsel geld vir Afrikane in Europa, maar dit geld ook vir die Katalane, die Israeli’s en vir Afrikaners. Ek pas my beginsels konsekwent toe sonder uitsondering. Ek daag jou om dieselfde te doen.

Beginsels wat na gelang van 'n situasie aangepas word, is versinsels.

  •  
  •  
  •  
Deur francoisr


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close