Algemeen -

Wat beteken dit regtig om talentvol te wees?

By 'n laerskool in Hongarye se hoofingang hang 'n bord met die woorde: The roots of knowledge are bitter, but its fruits are sweet. Om te leer is nie altyd die maklikste taak wat 'n mens moet aanpak nie. Die verwerwing van nuwe kennis en vaardighede gaan dikwels met moeite gepaard. Maar vir sommige mense is dit regtig net 'n soete ervaring om te leer of om 'n nuwe vaardigheid aan te leer. Ons verwys dan na hulle as slim of talentvol.

In die algemene sin beteken “talent” die totale samestelling van 'n mens se vermoë om iets te kan goed doen. Dit is daardie mense wat dit sommer maklik laat lyk wanneer hulle iets doen. Hulle hardloop goed, kan goed redeneer en is nog goed in Wiskunde ook. Die wêreld fokus op talentvolle mense. Dit is maklik om op mense te fokus wat van die begin af goed is in dit wat hulle doen.

Ek stem saam met Angela Duckworth wat in haar boek, Grit: Why passion and resilience are the secrets to success, verwys na die gevaar om nie na die holistiese talentvolle mens te kyk nie. Om nie na die volle mens te kyk nie laat ruimte om die res van die talentvolle persoon se samestelling in die skadu’s van die lewe te los. Talent is deel van die innerlike samestelling van 'n mens wat uit baie meer as net prestasie bestaan. Innerlike gawes, vaardighede, kennis en ervaring vorm alles deel van 'n mens se talente. Nietzsche het nie na slim wees of om goed te wees in iets as talent verwys nie. Hy verwys na die feit dat daar baie mense is na wie nou as begaafd verwys word, en dat daar selfs na sommiges as die slimste in hul veld verwys word wat nie noodwendig die slimste of mees talentvolle persoon was nie. Daar is egter een eienskap wat hy reken almal gehad het, en dit is die ernstige ingesteldheid van 'n hardwerkende persoon.

In David Brooks se boek, The Road to Character, verwys hy na die werklikheid dat 'n mens kundig met iemand anders se kennis kan wees, maar dat niemand wys kan wees met iemand anders se wysheid nie. Wysheid is nie 'n liggaam van inligting nie. Dit is eerder die kwaliteit waaroor 'n mens beskik om te weet oor water kennis jy beskik en om 'n manier te vind om jou eie onsekerheid en beperkinge te bepaal. Wie is dan nou regtig die talentvolle mense in ons samelewing?

Dit is mense wat hulself tyd gee om aan die samestelling van iets goed te werk en dit te konstrueer voordat hulle as die beste daarmee gesien word. Dit is hierdie mense wat kundig met die samestelling van ander mense se kennis is, maar wat wys genoeg is om te weet dat elke klein en nuwe stukkie vordering op 'n ongekende vakgebied of om 'n nuwe vaardigheid te verwerf die opbou na hul eie wysheid is. Die bymekaarkom van hierdie nuwe kennis en wysheid word dan gewoonlik in die wêreld waarin ons leef as talent en passie beskryf. Die ontwikkeling van 'n holistiese mens is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dit is die samestelling van 'n leeftyd se konstante persoonlike ontwikkeling en konstante lees en leer.

  •  
  •  
  •  
Deur Higgs


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close