Die uitleg en voorkoms van jou CV is uiters belangrik en skep die eerste indruk oor jou as potensiële werknemer, en soos jy weet, is eerste indrukke blywende indrukke.

Jou CV moet 'n goeie balans handhaaf – dit moet aantreklik en kreatief wees, maar tog steeds professioneel en gestruktureerd. Jy moet seker maak jou CV lees maklik, dat die inligting duidelik uiteengesit is en dat alles logies opmekaar volg.

Jou dekbrief is baie belangrik. Daarin vertel jy die werkgewer kortliks van jouself, voer aan hoekom jy geskik is vir die pos, asook die rede waarom jy aansoek doen vir die spesifieke pos.

Die volgende inligting moet in jou CV aangedui word:

 • Waar jy gematrikuleer het en wat jou matriekvakke was, die leierskaprolle wat jy tydens skool beklee het, asook al jou relevante prestasies.
 • Laerskool-inligting is nie nodig nie, maar kan verstrek word as dit relevant is vir die posisie waarvoor jy aansoek doen.
 • Stipuleer verder alle kwalifikasies wat ná skool verwerf is, byvoorbeeld 'n graad wat jy behaal het en / of ondervinding wat opgedoen is. Wees egter oordeelkundig en lys ten minste die kursusse wat van toepassing is op die pos waarvoor jy aansoek doen.
 • Dit is belangrik dat jou werksondervinding 'n tydlyn vorm wanneer dit gelys word en spesifieke datums moet verskaf word.
 • Dui die tydperk van diens by elke maatskappy aan, wat jou pligte was, waarom jy die maatskappy verlaat het en natuurlik ook die naam van die maatskappy.
 • Plaas jou huidige werkgewer eerste en werk van daar af terug.
 • 'n Verwysing, dit wil sê iemand wat in 'n posisie is om inligting oor jou werksondervinding en kwalifikasies te verskaf, moet ingesluit word.

Maak seker jy is te alle tye eerlik op jou CV. Integriteit en etiek is baie belangrik in enige werkplek en sodra die werkgewer die gevoel kry dat dit by jou ontbreek, sal jy nie eers oorweeg word vir die pos nie.

Hou die volgende punte in gedagte:

 • Maak seker jou CV is kort en kragtig.
 • Pas jou CV aan by die soort maatskappy waar jy aansoek doen. As jy byvoorbeeld by 'n Afrikaanse maatskappy aansoek doen, bied jou CV in Afrikaans aan.
 • Maak ook seker jy voldoen aan die instruksies wat in die posadvertensie verskyn.
 • Maak seker iemand proeflees jou CV. Spelfoute en tikfoute is 'n duidelike weerspieëling van onprofessionaliteit.

 

 

 

 •  
 •  
 •  
Deur Wilmarie Brits


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close